Begroting 2019

E. Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen op de beleidsterreinen en andere actualiteiten

Ontwikkelingen op de beleidsterreinen en andere actualiteiten

Procesbeheersing
Juridische zaken
Naar verwachting worden per 1 januari 2019 de bezwarencommissies van de gemeente Tiel en Culemborg vervangen door één gezamenlijke bezwarencommissie. Het hiermee samenhangende werkproces harmoniseren we zoveel mogelijk.

Werkfaciliteiten (huisvesting en informatiemanagement & ICT)

Informatiebeveiliging en privacy
Het vakgebied informatieveiligheid en privacy heeft te maken met de invoering van de AVG op 25 mei 2018. Tevens zal de BIO naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2019 de BIG vervangen. 2019 zal hierbij een overgangsjaar zijn waarin implementatie moet plaatsvinden om te zorgen dat de BIO per januari 2020 volledig in werking treedt.

Intern heeft het proces informatiebeveiliging en privacy ook te maken met de applicatieharmonisatie tussen de gemeenten Tiel, Culemborg en West Betuwe. Bij nieuw aanbestede applicaties zal zorgvuldig worden bekeken of deze en de mogelijke nieuwe werkprocessen voldoen aan de laatste eisen op gebied van informatiebeveiliging en privacy.