Begroting 2019

E. Bedrijfsvoering

Wat zijn de doelen (voor 2019-2022)?

Wat zijn de doelen (voor 2019-2022)?

Kwaliteit van de organisatie
Het vermogen van de organisatie om op een effectieve en efficiënte wijze te voldoen aan de eisen en wensen van onze inwoners, partners en bestuur

Indicator

Meeteenheid

Type

2019

2020

2021

2022

Bron

Efficiency

Doorlooptijd product

Effect

% Overhead (bedrijfsvoering vs andere uitgaven)

Prestatie

Flexibiliteit

Aantal nieuwe verzoeken in lopende jaar

Effect

Innovatie

€ naar nieuwe activiteiten

Prestatie

Hoogte ontwikkelbudget

Prestatie

Tijd ontwikkeling

Prestatie

Klanttevredenheid

Servicenormen dienstverleningskanalen

Effect

8,0

8,0

8,0

8,0

Omgevingsparticipatie

Effect

8,0

8,0

8,0

8,0

Productieniveau

Effect

8,0

8,0

8,0

8,0

Aantal klachten en bezwaarschriften

Effect

Productiviteit

Inhuur vs. vast

Prestatie

Aantal college- en raadsvoorstellen

Effect

Procesbeheersing

Afwijking op budget

Prestatie

Aantal afwijkingen termijnkalender

Effect

Oordeel van de accountant over jaarrekening

Effect

Aantal zware bevindingen door accountant en rekenkamer

Effect

Regionale samenwerking

Afspraken vastgelegd in DVO/contract

Prestatie

Kwaliteit van de arbeid
De betrokkenheid van medewerkers als gevolg van een zinvolle taakinhoud met invloed op de organisatie van het werk (regelcapaciteit), overlegmogelijkheden en leer- en ontplooiingsmogelijkheden en creativiteit; We zijn een organisatie waar je graag werkt en je kwaliteit inzet.

Indicator

Meeteenheid

Type

2019

2020

2021

2022

Bron

Werkplezier

Effect

MTO

Zinvolle taakinhoud

Prestatie

MTO

Regelruimte

Prestatie

MTO

Overlegmogelijkheden

Prestatie

MTO

Leer en ontplooingsmogelijkheden

Aantal opleidingstrajecten

Prestatie

MTO

Aantal in, door en uitstromers

Effect

MTO

Medewerkerswaardering

Effect

MTO

Verzuim

Effect

MTO

Kwaliteit van de arbeidsverhoudingen en de onderlinge relaties (cultuur)
de manier waarop medewerkers en bestuurders met elkaar samenwerken (nadruk op coöperatie in plaats van conflict, effectieve samenwerking), het onderling vertrouwen en resultaatgericht met openheid en wederzijds respect.

Indicator

Meeteenheid

Type

2019

2020

2021

2022

Bron

Effectieve werkverdeling

Binnen Teams

Prestatie

team-o-meter

Tussen teams

Prestatie

team-o-meter

Programmateam

Prestatie

team-o-meter

Opgave teams/projectgroepen

Prestatie

team-o-meter

Bestuurlijk ambtelijk

Prestatie

team-o-meter

Met GR-en

Prestatie

team-o-meter

Onderling vertrouwen

team-o-meter

Resultaatgerichtheid

Realisatiegraad activiteiten

Prestatie

team-o-meter

Openheid - respect

team-o-meter

Waardering door andere teams

Scores

Effect

team-o-meter