Begroting 2019

Vitale en aantrekkelijke stad

Ontwikkelingen op de beleidsterreinen

Ontwikkelingen op de beleidsterreinen

Sport en bewegen
Met ingang van 1 januari 2019 wordt de BTW vrijstellingen voor sport uitgebreid. Als gevolg hiervan vervalt het recht op aftrek van BTW voor gemeenten en sportverenigingen. Het Rijk heeft aangegeven een extra uitkering stimulering sport (SPUK) in het leven te roepen ter compensatie van de niet aftrekbare BTW. Vanaf 2018 brengen we jaarlijks in kaart wat de consequenties van deze verruiming voor de gemeente heeft en zetten in om een maximale compensatie te ontvangen vanuit de specifieke uitkering stimulering sport.

Evenementen

Het college verbetert en actualiseert het evenementenbeleid. Dit gebeurt vanwege de evaluatie van evenementen, nieuwe regelgeving (Algemene plaatselijke verordening en het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen) en landelijke ontwikkelingen op het gebied van evenement-veiligheid.

Cultuur
Bibliotheekwerk
Bibliotheek Rivierenland wil zich verder ontwikkelen als netwerkorganisatie. Vanuit de eigen kerncompetenties wil de bibliotheek samen met lokale / regionale partners inzetten op de versterking van de verbinding met klant- en gebruikersgroepen. Extra inzet vindt plaats op de huiskamer- en ontmoetingsfunctie van de vestigingen. Natuurlijk gebeurt dit in aanvulling op het reguliere bibliotheekwerk, de dienstverlening aan het onderwijs en de aandacht voor leesbevordering en mediawijsheid.

Agnietenhof
Seizoen 2018 / 2019 biedt een podium aan ruim 180 voorstellingen (cabaret, toneel, muziek, dans etc.). Dit grote aantal voorstellingen hangt samen met het aanbod. Tal van bekende cabaretiers, acteurs en andere artiesten zijn te bewonderen. De belangstelling hiervoor blijkt al uit de voorverkoop.

Zinder Educatie
In overleg met het onderwijs komt er meer ruimte voor maatwerk per school. Dit kan leiden tot aanpassingen van de leerlijnen Muziek in de klas en Ik dans of tot nieuwe producten.
In het vrijetijdsaanbod wordt gezocht naar meer maatwerk voor specifieke doelgroepen. Extra aandacht gaat uit naar senioren. Het aanbod voor senioren wordt groter.
Seniorencultuurparticipatie is ook een van de onderdelen van het programma Cultuur- en Erfgoedpact 2018 t/m 2020 (regionaal programma van gemeenten en provincie met de centrale regie bij Zinder Amateurkunst).

Zinder Podium
Het aanbod van Zinder Podium breidt zich gestaag uit. Het streven is om toe te groeien naar ca. 20 evenementen per jaar. Er is een kwalitatief en breed aanbod aan live muziek in de genres jazz, pop, hiphop en rock. En Zinder Podium blijft ook plaats bieden aan regionaal talent.  

Flipje en Streekmuseum

Naast de focus op de Tielse historie, de Betuwe, fruitconservering en Flipje (Fruitstad Tiel) gaat het museum meer aandacht schenken aan archeologie. Er komt een permanente presentatie van de archeologische opgravingen op Medel.