Begroting 2019

Vitale en aantrekkelijke stad

Resultaten en activiteiten

Resultaten en activiteiten

Meer mensen in Tiel sporten of bewegen
We bieden actief sport, beweeg en spelactiviteiten aan op scholen en in de buurt.
Daarnaast faciliteren we de samenwerking tussen diverse partijen om sport- en beweegaanbod te realiseren, dat aansluit bij de behoefte van de inwoners in Tiel.  

Start bouw nieuw en duurzaam zwembad voor sport, spel en ontspanning
Opdrachtverlening voor ontwerp en bouw nieuw en duurzaam zwembad.

Meer partijen werken samen op het gebied van sport en bewegen
Faciliteren we twee keer per jaar ontmoetingen tussen diverse partijen binnen sport, welzijn en gezondheid om (elkaar) te inspireren, kennis uit te wisselen.
Samen met betrokken partijen gaan we middels een campagne actiever communiceren over de mogelijkheden in Tiel om te sporten dan wel te bewegen

Een geactualiseerd sportbeleid met effectieve inzet van het beschikbare sportbudget
Samen met de betrokkenen in Tiel in gesprek om te komen tot een geactualiseerd sportbeleid

Evenementen

  • Voorbereiden op evenementen
  • Evenementenvergunningen verlenen
  • Evenementen evalueren
  • Geld geven aan organisatoren (subsidie en sponsorbijdrage)

Cultuureducatie voor alle kinderen
Alle kinderen kunnen zich o.a. dankzij een aanbod voor het onderwijs breed oriënteren op het terrein van cultuur. Dit gebeurt door:

  • schoolvoorstellingen en culturele activiteiten (workshops en projecten)
  • leertrajecten (doorlopende leerlijnen) in een of meerdere kunstdisciplines
  • erfgoededucatie

In het convenant met Cultuurbedrijf Tiel zijn de producten en te leveren prestaties vastgelegd op basis van het beschikbare budget voor de periode 2018 t/m 2021.
Sinds 2018 kunnen via het Jeugdcultuurfonds lessen betaald worden voor kinderen uit Tielse gezinnen met zeer weinig inkomen. Ook kunnen zij instrumenten lenen bij Zinder Educatie als zij muzieklessen volgen.

Borging cultuureducatie in het onderwijs
Samen met het onderwijs en de culturele instellingen maakt de gemeente werk van een lokaal convenant cultuur en onderwijs Met zo’n een lokaal convenant maken scholen, gemeente en culturele instellingen in 2019 concrete afspraken over de borging van cultuureducatie in het onderwijs en de inzet van tijd, ruimte en middelen.

Een levendig cultureel klimaat met goede mogelijkheden voor cultuurparticipatie, ontmoeting en ontspanning
Het Cultuurbedrijf draagt hieraan bij door de programmering van een breed en divers aanbod aan voorstellingen, concerten en beeldende kunst tentoonstellingen voor de bevolking van stad en regio. En ook de bibliotheek draagt met haar aanbod bij aan ontwikkeling, educatie (leesbevordering en mediawijsheid)  en ontmoeting en ontspanning.
Een levendig cultureel klimaat voor amateurs wordt gestimuleerd door advisering, ondersteuning en het bieden van voorzieningen als podia en oefenruimten. De gemeente heeft hierover afspraken vastgelegd in het Convenant met het Cultuurbedrijf en continueert de subsidieregeling voor amateurverenigingen en gezelschappen.