Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Kengetallen

Kengetallen

Alle gegevens met betrekking tot de civiele kunstwerken zijn verzameld in een beheersysteem. Daarin staan medio 2018 de volgende aantallen: 50 voet-fietsbruggen, 24 verkeersbruggen, 5 viaducten, 7 tunnels, 51 duikers, 5 stuwen, 3 coupures, 510 m geluidsmuur, 3.500 m grondkerende constructies en 4.500 m beschoeiing.