Begroting 2019

Vitale en aantrekkelijke stad

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

A. Een vitale en aantrekkelijke centrumstad voor inwoners en bezoekers uit de regio.

Tiel wil een aantrekkelijk, levendige stad zijn met goede basisvoorzieningen op het gebied van sport en cultuur voor alle inwoners.
Goede culturele voorzieningen, aandacht voor de rijke cultuurhistorie en een afwissende programmering op het gebied van cultuur en evenementen dragen allen bij aan de beleving van de stad.
Met de Westluidense Poort als cultuurpoort zetten we hier actief op in.

Tiel heeft een sterk verenigingsleven, waarbinnen veel Tielenaren actief zijn. Door een gezonde leefstijl en cultuurparticipatie te stimuleren, investeert de Gemeente Tiel ook in krachtige en maatschappelijk actieve burgers. Sport- en culturele verenigingen zijn betrokken bij de stad en dragen, waar nodig met ondersteuning van de Gemeente Tiel, bij aan het versterken van een aantrekkelijk leefklimaat.

Binnenstad
De binnenstad van Tiel is in belangrijke mate het visitekaartje en de "huiskamer" van de stad. Het functioneren van de binnenstad is van groot belang voor het imago van Tiel als centrumgemeente in Rivierenland. Om dit te bereiken is stimulering van de samenwerking tussen ondernemers, (cultuur)instellingen, bewoners en gemeente essentieel.

Sportvoorzieningen
In Tiel is een aantrekkelijk sportklimaat, waar jong en oud, mensen met of zonder beperkingen met plezier kunnen sporten. Jaarlijks vinden verschillende sportieve evenementen plaats op amateur- en topniveau. De sportvoorzieningen in Tiel sluiten aan bij de behoefte van haar inwoners en dragen bij aan een actieve en vitale leefstijl. Een duurzaam zwembad voor sport, spel en ontspanning met betaalbare zwemlessen is een belangrijke voorziening in een centrumstad als Tiel. De sportvoorzieningen zijn veilig en toegankelijk voor iedereen. Op school en in de buurt worden kinderen gestimuleerd om te bewegen door het diverse aanbod dat hen - in samenwerking met de Tielse sportverenigingen- wordt aangeboden.

Culturele voorzieningen
Tiel heeft een centrumfunctie op het gebied van cultuur. Het cultuurkwartier bij de Westluidense Poort is dé plek voor kunst, cultuur, informatie, educatie, ontmoeting en ontspanning voor jong en oud. Het cultuurbedrijf biedt een breed en kwalitatief goed aanbod op het gebied van voorstellingen en concerten, cultuureducatie, beeldende kunst en film. Ook zijn er oefenruimten en podia voor amateur-kunstenaars.
De bibliotheek in Zinder is van maandag t/m zaterdag geopend voor het raadplegen of lenen van media en ontmoeting. En er vinden regelmatig activiteiten en workshops plaats. Hoofdzakelijk op het gebied van mediavaardigheden, taalontwikkeling en literatuur. Dankzij de grote ondergrondse parkeergarage is er voldoende parkeergelegenheid voor de bezoekers van de Agnietenhof, Zinder, bibliotheek en de binnenstad.
Het Flipje en Streekmuseum en het Regionaal archief conserveren, beheren en ontsluiten de rijke geschiedenis van stad en streek.Het Flipje en Streekmuseum gaat in 2019 via een vaste opstelling extra aandacht schenken aan de bijzondere archeologische opgravingsresultaten van Medel.

De culturele organisaties vervullen een belangrijke functie in het onderwijs. Denk hierbij aan de doorlopende leerlijnen in het primair onderwijs op het gebied van muziek ('Muziek in de Klas'), dans ('Ik dans'), erfgoed ('Reizen in de tijd'), schoolvoorstellingen en de producten en diensten van bibliotheek Rivierenland op het terrein van leesbevordering en mediawijsheid.

Evenementen
Tiel kent een breed aanbod aan evenementen. Dit zijn bijvoorbeeld grote evenementen zoals Appelpop en Fruitcorso. Maar ook sporttoernooien, kermissen en lokale (muzikale) evenementen. Wij steunen evenementen die een positief effect hebben op de beleving van de stad. Dit doen we door sponsoring en subsidie. Wij faciliteren deze evenementen door het verlenen van de benodigde vergunningen.

Speelplekken
De kosten voor het beheer en onderhoud van speelplekken worden conform eerdere besluitvorming omlaag gebracht. Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk speelplekken in Tiel aan bewoners over te dragen. Daartoe is een project van start gegaan dat dit doel samen met bewoners wil bereiken. In paragraaf H van deze begroting wordt meer informatie gegeven.