Begroting 2019

E. Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

We zijn een gemeente waarin kwaliteit van organisatie, kwaliteit van de arbeid en kwaliteit van de arbeidsverhoudingen en de onderlinge relaties centraal staat.