Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Kengetallen

Kengetallen

Wij hebben VBS online gekocht in augustus 2018. Vastgoed online is een programma waarin alle gegevens over vastgoed bijgehouden  worden. Team Vastgoed is nu bezig om dit programma gebruiksklaar te maken. Het gaat hier om de gegevens (huur, onderhoud, indexering huur, huurders, onderhoudsplanning etc) van 186 gebouwen, inclusief 35 onderwijsgebouwen.

De totale verzekerde herbouwwaarde van de vastgoedobjecten inclusief inventaris bedraagt ruim € 317.000.000.