Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Kengetallen

Kengetallen

De gemeente heeft zeven gemeentelijke begraafplaatsen in eigendom (circa 6000 graven). Begraafplaats Papesteeg in Tiel is de grootste met ruim 3000 graven. Op deze begraafplaats is een aula aanwezig. Daarnaast heeft de gemeente de Joodse begraafplaats, als gevolg van een privaatrechtelijke overeenkomst, in onderhoud.
Niet alle begraafplaatsen zijn nog actief. Actieve begraafplaatsen zijn: Papesteeg, Wadenoijen, Kapel-Avezaath, Zennewijnen en Ter Navolging (Rijksmonument). Inactief zijn de begraafplaatsen: Drumpt (gemeentelijk monument) en de Joodse begraafplaats (Rijksmonument). Begraafplaats Kloosterhof is gesloten.
Jaarlijks vinden er gemiddeld 75 uitvaarten plaats: ruim 80% op begraafplaats Papesteeg, circa 16% in de dorpen en incidenteel op een monumentale begraafplaats.