Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Financiën

Financiën

Voor het regulier onderhoud groen is in 2019 € 1.822.326 gereserveerd. In de reserve zit € 112.270 (per 31 december 2017). Er is een aparte voorziening voor de herplantplicht van bomen. Hierin zit € 28.200 (per 31 december 2017).