Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

In 2019 wordt een start gemaakt met de actualisatie van het beleid begraafplaatsen betreffende behoud, beheer en ontwikkeling. Het doel is de bestaande (actieve) begraafplaatsen  om te vormen tot gedenkparken.