Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Kengetallen

Kengetallen

Alle gegevens met betrekking tot het openbaar groen en de bomen zijn verzameld in een groenbeheersysteem. Daaruit volgt dat in 2017 ongeveer 210 ha openbaar groen en 16.500 bomen worden onderhouden.