Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Financiën

Financiën

Het kostendekkingsplan op basis van het V-GRP beschrijft de inkomsten en uitgaven voor de productgroepen Riolering & Water (onderhoud en nieuwe investeringen). De raming jaarlijkse kosten voor het beheer van de riolering bedraagt voor 2019 € 1.102.098
In het kostendekkingsplan zijn ook alle kosten in het kader van de wateropgave meegenomen. De kosten worden gedekt uit de Voorziening Riolering. De stand van de voorziening is per 31 december 2017 € 2.433.109.