Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Kengetallen

Kengetallen

Alle gegevens over de verhardingen zijn verzameld in een wegenbeheersysteem. In totaal ligt er in de gemeente Tiel ongeveer 2,2 miljoen m2 openbare verharding.