Begroting 2019

Onderwijs

Programma 7

Onderwijs

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.773

7,2 %

Baten

€ 4.422

3,6 %