Begroting 2019

Openbare ruimte

Programma 6

Openbare ruimte

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 9.358

7,6 %

Baten

€ 4.770

3,9 %