Begroting 2019

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Programma 5

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.518

2,9 %

Baten

€ 1.779

1,5 %