Begroting 2019

Vitale en aantrekkelijke stad

Programma 3

Vitale en aantrekkelijke stad

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 11.380

9,3 %

Baten

€ 3.632

3,0 %