Begroting 2019

Veiligheid

Programma 1

Veiligheid

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.627

4,6 %

Baten

€ 983

0,8 %